Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.fotoamigo.pl (obowiązujący od 1.01.2023)

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Sklep www.fotoamigo.pl obsługiwany jest przez firmę Internet Brokers Marcin Przybylski, z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Dąbrowskiego 42, numer REGON 020105090, numer NIP 897-154-38-88, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem 158709.

  1.2. Firma Internet Brokers Marcin Przybylski jest administratorem zbioru danych "Sklep internetowy Fotoamigo.pl". Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prac zgodnie z umowami, czynności serwisowych, handlowych, marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

  1.3. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827).

   

  2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  2.1. Sklep internetowy www.fotoamigo.pl, służy do dokonywania zakupów akcesoriów fotograficznych za pośrednictwem sieci Internet.

  2.2. Do zakupów w sklepie internetowym www.fotoamigo.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

  2.3. Oferta sklepu internetowego www.fotoamigo.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  2.4. Zakupy w sklepie www.fotoamigo.pl polegają na dodaniu wybranych towarów do koszyka, wybraniu formy płatności i wysyłki i zatwierdzeniu zamówienia.

  2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub e-mailową przez pracownika sklepu.

  2.6. Sklep internetowy www.fotoamigo.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  2.7. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

  2.8. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.fotoamigo.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

  2.9. Firma Internet Brokers prowadząca sklep internetowy www.fotoamigo.pl, wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu z kasy fiskalnej lub faktury VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

  2.10. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, nieużywane, w kompletnym opakowaniu producenta.
  2.11. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie może opcjonalnie wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Fotoamigo.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych).

 

3. KONTO KLIENTA

3.1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

3.2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.

3.Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient ma możliwość zaakceptowania Regulaminu. Odznaczenie check-boksu dotyczącego akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.

3.4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez obsługę sklepu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez obsługę sklepu wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez obsługę sklepu, usuwając swoje Konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta Konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu.

3.5. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie obsługę sklepu.

3.6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

 

4. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI

4.1.Klient ma możliwość wyboru formy wysyłki oraz sposobu zapłaty. Klient jest informowany o dokładnym koszcie towaru oraz kosztach wysyłki po dodaniu wybranych towarów do koszyka, przed ostatecznym potwierdzenie złożenia zamówienia.

4.2. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności:

- Tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia

- Poprzez Shoper Płatności  - obsługujące wszystkie rodzajów kart płatniczych, bez dodatkowych opłat. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl).

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- Za pobraniem (płatność u listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki)

- Gotówką lub kartą w siedzibie sklepu podczas odbioru osobistego.

Nie ma możliwości opłacenia kartami płatniczymi kaucji na poczet wypożyczenia sprzętu.
 

 

5 WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

5.1.Sklep Fotoamigo.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez formularz dostępny na stronie www.fotoamigo.pl. Dostępność poszczególnych towarów jest podana nad opisem produktu.

5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na: - sprawdzeniu przez sklep www.fotoamigo.pl kompletności wysłanych danych, - potwierdzeniu telefonicznym lub mailowym tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane przez pracownika sklepu, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.

5.3. Statusy dostępności poszczególnych towarów oznaczają co następuje:

5.3.1. Towar z opisem "Od ręki w sklepie!" - status oznacza, że odbiór osobisty jest możliwy natychmiast (w sklepie stacjonarnym) lub wysyłka niezwłocznie po przyjęciu i spakowaniu zamówienia, najczęściej w tym samym dniu roboczym: - zamówienia z dostawą poprzez Pocztę Polską złożone i opłacone do godziny 12 - zamówienia z dostawą kurierem złożone i opłacone do godziny 14 (dotyczy również zamówień za pobraniem) - zamówienia z dostawą do Paczkomatu złożone do godziny 16 (dotyczy również zamówień za pobraniem)

5.3.2. Towar z opisem "Dostępny w magazynie (dostawa w 48h)" - status oznacza, że wysyłka i odbiór osobisty są możliwe do 48 godzin po akceptacji zamówienia przez sprzedawcę - towar musi najpierw dotrzeć z magazynu dostawcy do naszego sklepu (proszę zwrócić uwagę, że towar z takim statusem zamówiony w czwartek po 14, ma szansę dotrzeć do naszego sklepu najwcześniej w poniedziałek i wtedy zostać wysłany, czyli w najgorszym możliwym przypadku towar zamówiony w czwartek po południu trafi w ręce klienta w następujący po nim wtorek). W wyjątkowych sytuacjach (np. wyczerpania dostępności zamówionego towaru w magazynie dostawcy, koniec serii) sklep może anulować zamówienie takiego towaru, o czym kupujący zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki.

5.3.3. Towar dostępny na zamówienie - status oznacza towar, który jest możliwy do ściągnięcia tylko po wcześniejszym zamówieniu przez sprzedawcę, termin realizacji określa sprzedawca

5.3.4. Brak towaru - pytaj o dostępność - status oznacza brak towaru w sklepie Informacja o dostępności nie może być odbierana jako pewność realizacji zamówienia, takie potwierdzenie można jedynie otrzymać od sprzedawcy po weryfikacji zamówienia klienta.

Klientów zainteresowanych towarami ze statusem innym niż "Od ręki w sklepie" prosimy o wstrzymanie się z płatnością do momentu potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.

5.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, gdy na rachunek firmy Internet Brokers wpłyną odpowiednie środki lub Zamawiający poinformuje sklep o chęci zapłaty przy odbiorze. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie, danymi na temat numeru przesyłki oraz przewidywanym czasie dostarczenia.

5.5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę Internet Brokers telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem sklepu pod numerem tel. 71 343 89 56.

 

6. REKLAMACJE I GWARANCJE

6.1 Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

6.2 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu jednego roku od jej wykrycia. W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru na adres Sklepu, podany na dowodzie zakupu.

6.3. Klient, który otrzyma wadliwy produkt, składając reklamację, może wybrać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.

6.4. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową: Sprzedający ustosunkuje się do żądania Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Zamawiającego adres lub w inny podany przez Zamawiającego sposób. W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7.ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

7.1 Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Na mocy art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1.01.2021 takie uprawnienie przysługuje również osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy, dla ułatwienia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy może być on załączony do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

7.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, prosimy Zamawiającego o odesłanie należycie zapakowanego produktu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania na adres sklepu podany na paragonie lub fakturze oraz dołączyć do odsyłanego produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.4. W myśl Ustawy dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) z późniejszymi zmianami, prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom oraz  przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

7.5. Zwrot pieniędzy przez firmę Internet Brokers nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym jeśli tak zażyczy sobie Zamawiający. Zwrot kwoty kosztów przesyłki jest ograniczony do najtańszej możliwej formy wysyłki wg cennika Poczty Polskiej. 

7.6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


7.7. Zwrotowi nie podlegają bony rabatowe zamówione w sklepie.

8.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci sklepu Fotoamigo.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Internet Brokers M.Przybylski, ul. Dąbrowskiego 42, 50-447 Wrocław

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Firma Internet Brokers Marcin Przybylski jest administratorem zbioru danych "Sklep internetowy Fotoamigo.pl" zarejestrowanego wcześniej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w księdze o numerze 132726, a obecnie przetwarzanego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

9.2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji, w szczególności poprawnego zaadresowania przesyłki oraz wystawienia dokumentu sprzedaży. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w tym wysyłki oraz wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowi przekazanie danych Zamawiającego do wybranego przez Zamawiającego przewoźnika doręczającego przesyłkę.

9.3 Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości z określoną dyspozycją na adres e-mail: inspektor@fotoamigo.pl lub przesłanie prośby tradycyjną pocztą na adres sklepu.

9.4. Ze szczegółami Polityki Prywatności wdrożonej w sklepie internetowym Fotoamigo.pl można zapoznać się w dziale „Polityka Prywatności”.

 

10.  WYSTAWIANIE OPINII O SKLEPIE W GOOGLE OPINIE LUB TRUSTED SHOPS

10.1. Prośba o opinię wysyłana jest po transakcji na adres e-mail Klienta , aby zbadać zadowolenie klienta oraz dla zapewnienia wysokiego poziomu obsługi. W tym celu wysyłamy na adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.
10.2. Dane przetwarzamy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości.

10.3. Dane zostają przekazane podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) serwisu lub danych osobowych dla nas, podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu, podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.

10.4. Dane Konsumenta są przetwarzane przez czas publikacji opinii o sklepie lub produkcie albo do momentu wyrażenia przez Konsumenta zasadnego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Wszelkie spory i roszczenia sklep proponuje rozwiązywać w pierwszej kolejności w sposób polubowny. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego www.fotoamigo.pl. Pragniemy podkreślić, że Klient jest dla nas najważniejszy. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy działać z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „Klient nasz pan”.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium